Kapacita naší mateřské školy je 80 dětí.                                deti

Mateřská škola je trojtřídní,děti jsou s ohledem na dispoziční členění školky rozděleny do tříd podle věku, při rozdělení do tříd je samozřejmá komunikace s rodiči, respektována jejich přání, požadavky, přihlíženo je k osobnosti dítěte jednotlivě a celistvě, tak, aby ve"své" třídě bylo spokojené.

3-4 roky:  červená třída - BERUŠKY:
uč. : Markéta Žaludová, RNDr. Jenny Andresková

Adaptace na nové prostředí a osoby, schopnost spolupráce,kooperace a komunikace s dětmi, dospělými, autonomie dítěte v rámci skupiny, velký prostor pro volnou hru a její obohacování, pro pohybové aktivity, prodlužující se chvilky řízených činností a soustředění, rozvíjení samostatnosti ve všech rovinách, získání pocitu bezpečí, důvěry,jistoty,seznamování s hudebním, výtvarným, dramatickým vyjadřováním.

4-5 let: žlutá třída - SLUNÍČKA:
uč. : Hana Preislerová, Adéla Tichá

Řízené a spontánní činnosti jsou v rovnováze, důraz na prostor pro volnou hru a pohybové činnosti. Výtvarné, hudební, dramatické vyjadřování, podpora samostatnosti dítěte, vzdělávací nabídka podle zájmu dětí.

5-6 let: zelená třída - ŽABIČKY:
uč. : Květa Pavlíková, Lucie Zenklová

Příprava programu i náročnějších činností, vzdělávací nabídka podle zájmu dětí, prodloužení doby soustředění prostor pro volnou hru a pohybové činnosti, výtvarné, dramatické, hudební vyjadřování, podpora zvídavosti a zájmu o další učení, samostatnost, autonomní vystupování dítěte zároveň s akceptováním zájmů skupiny.

V jednotlivých třídách je zpracován podle Šolního vzdělávacího programu vlastní třídní vzdělávací program, který respektuje věkové složení, individuální a věkové potřeby dětí, jejich zájmy, záliby a zaměření třídy. Metod a formy práce jsou také uzpůsobeny složení skupiny, jejím zvláštnostem, pedagogickému stylu učitelky.