Úplata za předškolní vzdělávání

je stanovena dle zákona č.561/2004 Sb., vždy na školní rok a je splatná k 15. dni následujícího měsíce.

Úplata za předškolní vzdělávání na období 1. 9. 2021 – 31. 8. 2022 byla stanovena na 800 Kč měsíčně.

Platby školného provádějte nejlépe trvalým příkazem na účet školy: 2000856369 / 0800. Uveďte variabilní symbol a jméno dítěte do „ zprávy pro příjemce".

Splatnost je vždy k 15. dni v měsíci.

Stravné

Výživové i finanční normy stanoví "Vyhláška č. 107 / 2005 o školním stravování." Z toho vyplývá výše stravného, které je stanoveno takto :
Děti do 6 let :
Přesnídávka 8 Kč
Oběd 22 Kč
Svačina 6 Kč
Celkem 36 Kč denně.
Děti, které v daném roce dovrší 7 let věku :
Přesnídávka 9 Kč
Oběd 24 Kč
Svačina 6 Kč
Celkem 39 Kč denně.

Platby stravného

provádějte převodem na účet jídelny mateřské školy: 35 - 2000856369 / 0800. Uveďte variabilní symbol  + jméno dítěte do „ zprávy pro příjemce". Splatnost je vždy k 5. v měsíci. Trvalý příkaz je optimální nastavit na částku 750 Kč / měsíc.

Dítě je třeba ze stravování odhlásit nejpozději do 8:00 hodin osobně, telefonicky. Je-li dítě omluveno z docházky, je automaticky odhlášeno ze stravování.

První den nepřítomnosti dítěte, která nemohla být včas oznámena, je možné po předchozí dohodě s kuchyní oběd odebrat do přinesených nádob.

Jídelníček je přístupný na úvodní straně našich stránek.
 
 
Veškeré podklady k vyúčtování stravného jsou rodičům k dispozici u vedoucí školní jídelny.

 

Provoz školky

  • od 6:30 do 17:00 hodin
  • ranní scházení dětí do 9:00 hodin, potom školku z bezpečnostních důvodů zavíráme
  • pokud chcete přijít později, domluvte se s paní učitelkou ve své třídě
  • odpoledne se děti rozcházejí od 14:30 hodin, ale domluvit si jinou hodinu je možné

 

Zápis do školky

probíhá v termínu daném zákonem a je včas oznámen.

 

Kalendář akcí

Jednotlivé akce je možné si naimportovat do Google kalendáře nebo do Outlooku.